Kyyticentralen är en inhemsk och neutral servicecentral. Med hjälp av digitala verktyg och smart styrning, möjliggör vi kombinering av transporter och optimering av dem. Genom detta skapar vi inbesparningar åt kommuner och städer.

Kyytikeskus

Vad är Kyyticentral?

Kyyticentralen är en modern digitalt styrd servicecentral för transporter. Kyyticentralen möjliggör att sammanställa transportbehov på ett optimalt sätt och att kontrollera transportresurserna med ett system vilket skapar en lätt hanterad helhet.

Kyyticentral service icon

Hantering & kontroll av beställningar

Kyyticentral car icon

Dynamisk ruttplanering & kombinering av transporter

Kyyticentral file icon

Rapportering, redovisning & fakturering

Kyyticentral gps icon

Realtids lokalisering


Allt i ett system

Kunden har alltid tillgång till Kyyticentralens service och transporten kan beställas på förhand när som helst. Att göra en beställning är lätt och händigt. Beställningarna mottages per telefon, som textmeddelande, via mobil applikation eller direkt via internet.

Vi erbjuder service åt bl.a. kommuner och FPA:s transportbehov


Person- och materialtransporter

  • Möjliggör person- och materialtransporternas dynamiska styrning över branschgränserna
  • Höjer på användningsgraden av resurserna genom att styra transporterna till en optimal transportenhet
  • Realtids lokalisering och styrning av transportenheterna genom mobila applikationer

Åldrings- och invalidtransporter

  • Uppgradering av bekanta resekort med ny teknologi
  • Realtids kontrollering av färdrätt redan vid påstigning
  • Hantering av beställningarnas specialkrav så som rullstol, medföljare, assistent

Skolskjutsar

  • Möjliggör en kostnadseffektiv service även på glesbebyggda områden
  • Mobil applikation åt chauffören för återsändning och uppföljning av beställningar
  • Dynamisk ruttplanering av skjutsar

Skicka feedback

Vill du veta mer om Kyyticentralen och dess service? Du kan även skicka feedback om servicen och hur den fungerar. Kontakta oss, vi betjänar gärna.


Skicka brev

Tack för ditt mail!

Vi behandlar det så fort vi någonsin kan.